logo


Rođena 1959. godine, na drugi Vaskrs u Loznici. Po zanimalju je diplomirani ekonomista. Imala je više samostalnih izložbi. Slikarstvo je učila kod akademika Miće Popovića i čuvenog majstora Milića od Mačve čijoj je slikarskoj i pesničkoj školi i pripadala. Ikonopis je učila od sestara Nektarije i Marije u manastiru Vavedenje Presvete Bogorodice u Bođanima. Član je likovne grupe N8 KUD “Karadžić”, u Loznici, Udruženja likovnih umetnika “Plavi krug” u Nišu, Udruženja likovnih stvaralaca Frankfurt na Majni (Nemačka). Učesnik je mnogobrojnih likovnih kolonija od kojih izdvajamo: “Ćetković”, na Zlatiboru, likovnog naselja Goč, Duhovno likovnog naselja Pokrova Presvete Bogorodice u Dragincu, Ratni atelje “Pod otvorenim nebom”, likovne kolonije “Plavi krug” u Gornjoj Toponici i slikarsko - književnog saborovanja “Sveta Trojica” u Nedeljicama. Do sada je priredila 43 samostalne izložbe i učestvovala na oko 150 grupnih izložbi. Pored slikanja aktivno se bavi i književnom umetnošću pišući poeziju, prozu i kritike. Član je Udruženja književnika Srbije od 1999. godine. Sekretar je Podružnice Udruženja književnika Srbije “Vuk Stefanović Karadžić”, u Loznici.