logo


„Zoran Simić (1941. g. Jalovik) mladi oficir JNA obreo se u Šapcu ovenčan slavom laureata na Festivalu umetničkog stvaralaštva omladine i studenata Srbije u Knjaževcu 1972.“ Ovaj izvod iz knjige Radovana Mirazovića – Šabačko slikarstvo od 1900 -1980, čini mi se kao pravi uvod za priču o Zoranu kao umetniku, slikaru, oficiru, duhovitom i šarmantom čoveku i jednom od osnivača Jalovičke slikarske kolonije. Bio je jedna od zanimljivijih figura naše likovne scene u proteklih tridesetak godina. Važio je za ozbiljnog likovnog stvaraoca kome, prema kvalitetu i imaginaciji, pripada mnogo više mesto od onog koje je zauzimao na našoj likovnoj sceni. Slovio je za vrsnog i darovitog slikara, iskrenog umetnika. Čini se da je čitavo njegovo slikarstvo nastajalo u sprezi mudrosti i talenta, u bogatstvu duha i dalekosežnom zapažanju koje je sa brižljivošću i lepotom darovao svojim delima. On za sobom nije ostavio veliki slikarski opus i nije pripadao vodećim tokovima naše umetnosti, ali je svojim celokupnim delovanjem zaslužio da se pozabavimo njegovim delom. Zoran je zagovarao osobenu varijantu fantastičnog slikarstva iskazanog kroz narativnost i svet sličan ovom u kojem obitavamo. Radeći po unutrašnjem nahođenju nastala su dela u kojima odzvanja iracionalna nota umetnikove percepcije. Osećanje usamljenosti čoveka smenjuje se sa metafizičkim razmišljanjem. Ovakvim slikarstvom dotakao je likovnu publiku i otvorio puteve sopstvenoj indiviualnosti. Drugi, jednako važan segment umetnikovog delovanja je Jalovička kolonija koja vrlo uspešno traje preko dvadeset godina. Kroz postojanost Kolonije čiji je jedan od osnivača bio Zoran Simić, iskazuje se opravdanost njegovih umetničkih razmišljanja i dalekovidost jednog vizionara. Svoj životni i umetnički put prešao je za nešto više od pola veka, a intenzivno je slikao više od dve i po decenije. Uspeo je da potvrdi svoj neiscrpni istraživački duh i na slikarski uzbudljiv način saopšti sopstvenu životnu priču. Delo Zorana Simića svojim bogatstvom i slojevitošću ostaje otvoreno za dalja i različita iščitavanja i svedoči o umetniku raskošnog talenta, čija umetnička zaostavština još uvek pleni pažnju publike i likovne javnosti. Snagom svoje ličnosti Zoran je privlačio umetnike svih generacija. Za sobom je ostavio značajan opus kao reprezent svog vremena, a njegovo delo biće duboko ukorenjeno u temelje trajnih vrednosti kulture kojoj je pripadao.