logo


Rođena u Šapcu, novembra 1990. Upisala Školu za umetničke zanate u Šapcu 2005. godine, smer konzervator – pozlatar i završava je 2009. Akademiju umetnosti u Novom Sadu na likovnom departmanu, smer – slikarstvo upisuje 2010. ; diplomirala je 2014. Master studije slikarstva pohađa od 2014., kod mentora Vlade Rančića. Član je Udruženja likovnih stvaralaca Šapca od 2013. godine; izlagala je na brojnim grupnim izložbama širom Srbije i u inostranstvu.

Dobitnica je nagrade za najuspešnijeg mladog autora od strane Udruženja likovnih stvaralaca Šapca.