logo


Rođen je 25.01.1975. god. u Perniku, u Bugarskoj. Završio je Nacionalnu umetničku akademiju u Sofiji, smer- knjiga i štampana izdanja, gde je 2008. god. i doktorirao. Od 2005. god. redovan je predavač na Sofijskom Univerzitetu “Sv. Kliment Ohridski”, na smeru – knjiga i štampana izdanja. Osim u okviru univerziteta, Ljudmil Veselinov radi i u najtiražnijim dnevnim novinama “Trud”, kao grafički dizajner. Pored dnevnih novina i peridičnih izdanja, dizajnirao je više od 100 knjiga, enciklopedija i različitih časopisa. Takođe je autor brojnih poštanskih markica. Izlagao je na više samostalnih i grupnih izložbi. Učesnik je desetine likovnih kolonija u Bugarskoj i u regionu. Posebno važne samostalne izložbe u njegovoj karijeri su 2007. izložba u Evropskom parlamentu u Briselu i 2008. izložba u Parlamentu u Sofiji.