logo


Julijana Ileš Major je rođena 1958. godine u Keszthely (Zapadni Balaton, Mađarska). Slikar, diplomirani menadžer kulture i novinar. Do sada je više puta izlagala samostalno, na kolektivnim izložbama i učesnica je mnogih umetničkih kolonija. Član je nekoliko likovnih udruženja: Balaton Art, ULS Šabac i likovnog kluba Đuro Salaj iz Beograda. Dobitnica je više priznanja i nagrada za svoj umetnički rad kao i na uspostavljanju veza u kulturi i umetnosti između Mađarske i Srbije.