logo


Rođena u Novom Sadu 1962. godine. Završila školu Primenjenih umetnosti, odsek grafički dizajn 1981. godine. Pedagošku Akademiju 1985. godine. Bavi se umetničkom keramikom. Učestvovala na desetinama grupnih i samostalnih žiriranih izložbi u zemlji i inostranstvu. Takođe je učesnik na 20-tak međunarodnih žiriranih kolonija u zemlji i inostranstvu.

Dobitnica je nagrade za najuspešniji rad 2015. godine od strane Udruženja likovnih stvaralaca Šapca.
Živi i stvara u Novom Sadu.