logo


Rođena 1981. godine u Rumi. Završila Višu školu likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu 2003. godine. Izlagala na nekoliko kolektivnih izložbi u Šapcu. Živi i radi u Platičevu.