logo


Rođena 10.05.1991. u Šapcu. Diplomirala na osnovnim i master studijama primenjenog slikarstva na Fakultetu primenjenih umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu, stekavši zvanje master primenjeni umetnik. Stipendista grada Šapca i Fonda za mlade talente – Dositeja. Trenutno je student doktorskih akademskih studija, na Fakultetu primenjenih umetnosti, program Primenjene umetnosti i dizajn. Član je Udruženja likovnih stvaralaca Šapca (ULSŠ) i saradnik Kombinart udruženja mladih šabačkih umetnika sa kojima redovno izlaže svoja dela.