logo


Rođen 1970. godine u Sremskoj Mitrovici. Završio srednju mašinsku školu u Sremskoj Mitrovici. Od 1994. godine radi kao KV bravar u Zdravstvenom centru Sremske Mitrovice. Crta od detinjstva, od 1995. godine aktivnije se posvećuje stvaralaštvu. 1997. godine sa Aleksandrom Dujkovićem izdaje prvi broj strip fanzina “Foton”. Izdavač je još nekoliko fanzina: “Restl”, “Hot Soft”, “Žmarac” itd. Učestvovao je na nekoliko izložbi stripa, često konkuriše u zemlji i inostranstvu.