logo


Rođena u Šapcu 1946. godine. Osmogodišnju i srednju školu završila u Šapcu. Ekonomski fakultet u Beogradu. Slikarstvom se intenzivnije bavi poslednjih 12 godina, Živi u Šapcu.